Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Μια από τις βασικές δραστηριότητες της ομάδας μας, είναι η διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια.
Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα στο πρώτο τους μέρος, στοχεύουν να ενεργοποιήσουν τον προσωπικό συναισθηματικό κόσμο των παιδιών σε σχέση με την εκάστοτε θεματική.  

 

Έτσι στο δεύτερο μέρος του προγράμματος, η γνώση συντελείται αβίαστα καθώς αποκτά καθαρά βιωματικό χαρακτήρα.

Τα προγράμματα είναι χωρισμένα σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: