Εξειδικευμένα Προγράμματα

Εποχιακή θεματολογία καθώς και προγράμματα επικεντρωμένα σε σύγχρονα προβλήματα.

 

Γιορτές - Παραστάσεις

Έπειτα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του σχολείου, αναλαμβάνουμε την σχεδίαση και υλοποίηση σχολικών γιορτών - παραστάσεων.

Σχεδιασμός Προγράμματος

Σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό και με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα που θα μας δοθούν, αναλαμβάνουμε την σχεδίαση εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την υλοποίηση τους.