Περιβάλλον

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ: ομαδικότητα, συνεργασία, σεβασμός και αποδοχή της διαφορετικότητας, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυση συγκρούσεων, ενσυναίσθηση, οριοθέτηση συμπεριφοράς.


ΦΥΣΙΚΟ: ευαισθητοποίηση και υπευθυνότητα σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις.Περιβάλλον