Πως "ταξιδεύουμε"

Η μεθοδολογία που ακολουθούμε στα προγράμματα μας έγκειται σ' ένα πρώτο στάδιο, στην συναισθηματική ενεργοποίηση του παιδιού μέσω του "μύθου".

Κατόπιν προωθούμε την διαδραστική εμπλοκή του παιδιού με το εκάστοτε θέμα-στόχο του προγράμματος.

Αυτό οδηγεί το παιδί ν' αποκομίσει ένα εμπειρικό βίωμα που κατά την γνώμη μας, είναι το καλύτερο εχέγγυο γνώσης.