Σύλλογοι - Οργανισμοί

Η ομάδα μας έχοντας την δυνατότητα να σχεδιάζει προγράμματα, δράσεις, εκδηλώσεις, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του θέματος, του χώρου, και το κοινού που θα τα παρακολουθήσει, μπορεί να συνεργαστεί και να υποστηρίξει τους εκάστοτε σκοπούς των παρακάτω:

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΩΝΩΝΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΜΚΟ

ΜΟΥΣΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΕΣ