Τέχνες & Πολιτισμός

Έκφραση και πολιτισμός. Ενίσχυση της δημιουργικότητας, ελεύθερη έκφραση, αισθητική καλλιέργεια, κοινωνικοποίηση, συναισθηματική εκτόνωση, αναγνώριση και ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων